Na co si mám dát pozor, když se cisterna parí?

1. Před provozem parníku je třeba demontovat sondu proti přetečení. Po dokončení provozu parníku a ochlazení nádrže bude obnovena z nové sestavy.

2. Před provozem parníku je třeba odstranit tavnou zátku ve spodní části podmořského ventilu. Po dokončení provozu parníku a ochlazení tělesa nádrže se obnoví z nové sestavy.

3. Před zahájením provozu parníku je nutné odstranit masku potrubí pro rekuperaci oleje a plynu. Po dokončení provozu parníku a ochlazení tělesa nádrže bude obnoveno z nové sestavy.

4. Během provozu parníku musí být parní potrubí pevně připevněno k ústí nádrže, aby nemohlo dojít k vymrštění parní trubky z nádrže a popálení.

5. Pracovníci pracující na parníku musí nosit kvalitní ochranné prostředky pro práci. Při přemisťování a upevňování parního potrubí je třeba s nimi manipulovat opatrně, aby se zabránilo tření mezi potrubím a tělesem nádrže.

6. Po dokončení provozu parníku zavřete ventil parního potrubí a vyjměte parní potrubí.


Čas zveřejnění: červen-02-2020